Zapytaj o produkt
Tutaj wpisz treść zapytania o produkt Zapytaj o produkt
Prześlij do mnie kopie zapasową (opcjonarnie)
Wybierz język:PL / EN Wyszukiwarka
Fosforanowanie dwuskładnikowe
DOBÓR TECHNOLOGII
1. Usuwanie oleju, emulsji obróbczej oraz zendry po spawaniu z elementów stalowych.

Opis problemu:
Należy przeprowadzić mycie i fosforanowanie w myjni ultradźwiękowej, natryskowej spawanych elementów stalolwych.

Zastosowane rozwiązania:
Proces mycia elementu przeprowadzono w myjce ultradźwiękowej pracującej przy częstotliwości 25kHz (numer katalogowy V 600-03). Jako kąpiel roboczą zastosowano 4% roztwór preparatu Ruster P02 razem z 3% roztworem preparatu Roklin P11 (do wspomagania mycia) w temperaturze 50ºC przez 5 minut przy pH równym 4. Płukanie wykonano przez zanurzenie w wodzie, natomiast suszenie odbywało się strumieniem ciepłęgo powietrza.
Alternatywnie, proces można prowadzić w myjce natryskowej stosując 3% roztwór preparatu Ruster P02 z dodatkiem 2% roztworu preparatu Roklin AL (do wspomagania mycia) w temperaturze 50ºC przy pH równym 4. Czas ustala się w zależności od parametrów natrysku i linii. Płukanie detalu wykonano przez natrysk wody i podobnie jak w pierwszym przypadku suszenie odbywało się strumieniem ciepłego powietrza.

Wnioski:
Powierzchnia detali jest czysta bez widocznych zanieczyszczeń. Detal ma kolor w zakresie od barwy szarej o odcieniu fioletowym do fioletowej. Kąpiel myjącą należy uzupełniać systematycznie preparatem Ruster P02 tak, aby zapewnić optymalny proces fosforanowania. Kontrolę kąpieli fosforanującej można prowadzić przez pomiar pH i miareczkowanie.

2. Usuwanie wiór stalowych i zanieczyszczeń emulsyjnych (emulgolu) z gwintowanych prętów stalowych.

Opis problemu:
Należy oczyścić elementy z zanieczyszczen oraz zabezpieczyć czasowo po procesie mycia. Ultradzwiekowe urzadzenie do mycia powinno posiadac wydajnosc 8000 metrów bieżących prętów na miesiąc. 
Prety Ø 8 – 16 mm, długosc 200 – 1200 mm (sporadycznie powyżej 1000 mm).

Zastosowane rozwiązania:
Proces mycia przeprowadzono w myjce ultradźwiękowej pracujacej przy częstotliwości 40kHz (numer katalogowy V 600-02). Na otrzymanych detalach, próby mycia wykonano w dwóch kapielach roboczych na bazie preparatów: Roklin PALRuster CI oraz Ruster P02 i Roklin P11. W pierwszym przypadku detale myte były w 5% roztworze preparatu Roklin PAL w temperaturze 50ºC przez 5 minut. Następnie płukano je w 2% wodnym roztworze preparatu Roklin CI w celu zabezpieczenienia czasowego. Ostatnim etapem było suszenie strumieniem ogrzanego powietrza. W drugim przypadku (kąpieli fosforanującej) zastosowano 3% roztwór preparatu Ruster P02 wraz z dodatkiem 3% roztworu preparatu Roklin P11 również w temperaturze 50ºC przez 5 minut. Płukanie odbyło się za pomocą wody bieżącejm, a jako środka suszącego użyto strumienia ogrzanego powietrza.
Ze wzgledu na to, że ostatnią operacją technologiczną jest zanurzenie prętów w oleju, wymagane jest, aby po obu procesach (mycia lub fosforanowania) były suche.

Wnioski:
Detale po pierwszej kąpieli są czyste i zabezpieczone czasowo przed korozją. Po drugiej kąpieli powierzchnia detali jest odtłuszczona. Widoczne są przebarwienia na powierzchni wynikajace z powstałej warstwy fosforanów. Oba warianty procesu technologicznego są skutecznym sposobem rozwiązania problemu. Dodatkowe zanurzenie w oleju, mimo iż nie jest konieczne przy zastosowaniu powyższej technologii dodatkowo wpłynie korzystnie na proces zabezpieczenia antykorozyjnego.
Mycie elementów z naniesioną warstwą emulsji olejowych w myjniach ultradźwiękowych sprawdza się w
zastosowaniach przemysłowych. Należy zwrócić uwagę, aby myjka posiadała separator oleju, co znacznie wpłynie na żywotnosc kąpieli myjącej i czystość powierzchni detali.

Preparaty GT85 Polska, proponowane do w/w zastosowań:
 • Ruster P02
 • Ruster P03
 • Ruster P05
 • Ruster P08
 • Ruster P09
 • Ruster PA1
 • Ruster PA2
 • Roklin P11
 • Roklin PAL

Zalety preparatów chemicznych GT85 Polska:
 • Niski koszt stosowania
 • Łatwe w aplikacji
 • Nietoksyczne dla środowiska naturalnego
 • Rozpuszczalne w wodzie
 • Wysoko wydajne
 • Efektywne w użyciu
 • Niepalne
 • Nie zawierają lotnych związków organicznych, krzemianów, nonylofenoli
 • Ciecze robocze nie są klasyfikowane jako niebezpieczneZOBACZ WSZYSTKIE PRODUKTY

Powrót