Zapytaj o produkt
Tutaj wpisz treść zapytania o produkt Zapytaj o produkt
Prześlij do mnie kopie zapasową (opcjonarnie)
Wybierz język:PL / EN Wyszukiwarka
Mycie miedzi
DOBÓR TECHNOLOGII
Usuwanie zanieczyszczeń po procesie lutowania.

Opis problemu:
Należy usunąć topniki i tlenki miedzi po procesie lutowania oraz dobrać preparat trawiący.

Zastosowane rozwiązanie:
Proces mycia w warunkach laboratoryjnych przeprowadzono w myjce ultradźwiękowej pracującej przy
częstotliwości 40 kHz numer katalogowy V 600-02. Trawienia prowadzono w 5% roztworze preparatu Roklin KG12 w temperaturze 50ºC przez 8 minut. Następnie płukano detale w 2% roztworze Roklin FY w temperaturze 50ºC przez 1-2 minuty i na końcu suszono je strumieniem ogrzanego powietrza. 

Wnioski:
Rurki czyste odtłuszczone. Oceny dokonano wizualnie. Dla potwierdzenia czystości powierzchni zastosowano Roklin Tester. Uzyskano zwilżalność powyżej 36 mN/m. 
Podczas mycia rurek należy zwrócić uwagę na prawidłowe ich ułożenie zapobiegające pozostawaniu kąpieli w ich wnętrzu. Do procesu mycia i trawienia zalecana jest woda demineralizowana. Kąpiel płucząca należy przygotować i uzupełniać wodą demineralizowaną. Zaproponowane preparaty do mycia i trawienia nie wnoszą do kąpieli czynników (np. jonów chlorkowych,
siarczanowych, amonowych) wpływających, na jakość korozji miedzi i parametry eksploatacyjne.

Preparaty GT85 Polska, proponowane do w/w zastosowań:
 • Roklin KG12
 • Roklin KG15
 • Roklin LF
 • Roklin RGM
 • Roklin ZW

Zalety preparatów chemicznych GT85 Polska:
 • Skuteczność
 • Niski koszt stosowania
 • Łatwe w aplikacji
 • Nietoksyczne dla środowiska naturalnego
 • Wysoko wydajne
 • Efektywne w użyciu
 • Nie zawierają dichlorometanu, metanolu, toluenu, ani innych substancji szczególnie niebezpiecznych.
ZOBACZ WSZYSTKIE PRODUKTY

Powrót