Zapytaj o produkt
Tutaj wpisz treść zapytania o produkt Zapytaj o produkt
Prześlij do mnie kopie zapasową (opcjonarnie)
Wybierz język:PL / EN Wyszukiwarka
Ochrona czasowa przed korozją
OPIS ZAGADNIENIA:

Po procesie mycia, usuwania rdzy czy lakieru odkryta powierzchnia metalu staje się narażona na powstanie ognisk korozji. Aby temu zapobiec należy powierzchnię metalu pokrywać odpowiednimi substancjami, które zapewniają ochronę czasową. Nasza firma stworzyła wodno rozpuszczalne preparaty, które zmieniają potencjał elektrochemiczny powierzchni i przez okres kilku tygodni umożliwiają na całkowite zabezpieczenie elementu przed czynnikami powodującymi powstawanie korozji. W przypadku elementów wykonanych z metali żelaznych już 3% roztwór preparatu Ruster CI pozwala na ok. 2 tygodniowe całkowite zabezpieczenie antykorozyjne.

DOBÓR TECHNOLOGII
Czasowe zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych na czas transportu.

Opis problemu:
Należy czasowo zabezpieczyć detale na czas składowania przed kolejnymi obróbkami mechanicznymi.

Zastosowane rozwiązania:
Detale po procesie ciecia były myte w celu pozbycia się opiłków. Podczas składowania korodowały. Do ostatniego płukania dodano 1,5% preparatu Ruster CI.

Wnioski:
Na elementach nie występowała korozja podczas magazynowania.
Preparaty GT85 Polska, proponowane do w/w zastosowań:
 • Ruster CI

Zalety preparatów chemicznych GT85 Polska:
 • Niski koszt stosowania
 • Wystarczy roztwór około 2%, aby osiągnąć zabezpieczenie antykorozyjne
 • Łatwe w aplikacji
 • Nietoksyczne dla środowiska naturalnego
 • Rozpuszczalne w wodzie
 • Wysoko wydajne
 • Efektywne w użyciu
 • Niepalne
 • Nie zawierają lotnych związków organicznych, krzemianów, nonylofenoli,
 • Ciecze robocze nie są klasyfikowane jako niebezpieczneZOBACZ WSZYSTKIE PRODUKTY

Powrót