Zapytaj o produkt
Tutaj wpisz treść zapytania o produkt Zapytaj o produkt
Prześlij do mnie kopie zapasową (opcjonarnie)
Wybierz język:PL / EN Wyszukiwarka
Przygotowanie powierzchni przed malowaniem
OPIS ZAGADNIENIA:

Słaba przyczepność powłoki lakierniczej jest często spowodowana niedostateczną jakością przygotowania powierzchni. Aby zapewnić optymalne parametry powłok ochronno – dekoracyjnych należy najpierw usunąć z powierzchni wszelkie zanieczyszczenia oraz odpowiednio ją przygotować. W przypadku, gdy obrabiany element posiada ogniska korozji, zendrę lub dużą ilość opiłków należy najpierw zastosować preparat, który w sposób chemiczny usunie te zanieczyszczenia. Preparatem odpowiednim to tego celu jest Roklin KG15 i Roklin KG12 które rozpuszczają rdzę oraz zendrę nie uszkadzając przy tym powierzchni. Łącznie z preparatem Roklin KG12 zaleca się stosować preparaty, które dodatkowo oczyszczą powierzchnię metalu z zanieczyszczeń tłuszczowych, gdyż źle odtłuszczona powierzchnia nie poddaje się procesowi fosforanowania oraz zmniejsza jakość powłok lakierniczych. Preparatami pozwalającymi na dokładne odtłuszczenie powierzchni przygotowanymi przez GT 85 Polska Sp. z o.o. są : Roklin P11 – odpowiedni dla procesów zanurzeniowych, oraz Roklin AL – gdy proces jest przeprowadzany w natrysku.
Odrdzewioną i odtłuszczoną powierzchnię należy następnie zabezpieczyć przed korozją i odpowiednio ją rozwinąć. Procesem spełniającym nakładane wymagania jest proces fosforanowania żelazowego. Łatwym w użyciu, nietoksycznym  preparatem służącym do fosforanowania jest Ruster P02, który pozwala uzyskać w krótkim czasie optymalne parametry powierzchni. Tak przygotowana powierzchnia zapewnia maksymalną wytrzymałość ochronnych i ochronno – dekoracyjnych powłok lakierniczych.
Proces mycia i fosforanowania żelazowego można tez prowadzić w jednym procesie. W łatwy i prosty sposób nie wymagający używania dwóch preparatów przez zastosowania preparatu Ruster P03 – w myjniach zanurzeniowych lub Ruster P05 – w myjniach natryskowych

Przykładowe operacje technologiczne procesu fosforanowania: (wykres draft)
 
1. Mycie z fosforanowaniem w jednej kąpieli (Ruster P03)
2. Płukanie.
3. Płukanie (opcjonalnie)

Proces z odrdzewianiem:
1. Odrdzewianie (Ruster 22)
2. Płukanie (opcjonalnie)
3. Mycie z fosforanowaniem w jednej kąpieli (Ruster P03)
4. Płukanie
5. Płukanie (opcjonalnie)

Wymiana kąpieli fosforanującej może być prowadzona w cyklu rocznym przy systematycznym uzupełnianiu i filtrowaniu kąpieli z zabrudzeń. Utrzymywanie przez tak długi okres kąpieli jest kosztowniejsze niż częstsza jej wymiana. W przypadku niedostatecznego odprowadzania zabrudzeń z kąpieli mogą występować gorsze efekty. Niejednokrotnie może się okazać, że więcej musimy zużyć chemii na regeneracje kąpieli niż na sporządzeni nowej. W zależności od intensywności użytkowania kąpieli praktykuje się wymiany w cyklu tygodniowym, miesięcznym lub kwartalnym.

Fosforanowanie żelazowe bywa stosowane nie tylko jako zapewnienie optymalnego podkładu pod malowanie proszkowe, ale również jako metoda czasowego zabezpieczenia antykorozyjnego np. wtedy, gdy detal będzie przemieszczany lub będzie przebywał przez kilka tygodni w magazynie. Wówczas przed końcowym zastosowaniem detalu może być konieczne zdjęcie powłoki fosforanów. Całkowite usunięcie fosforanów umożliwia zastosowanie preparatu Roklin DEFOS, który, jako że jest preparatem wysoce alkalicznym nie spowoduje natychmiastowego powstania ognisk korozji na metalu.

DOBÓR TECHNOLOGII
1. Przygotowanie podzespołów wind osobowych i towarowych pod malowanie proszkowe.

Opis problemu:
Wymagane jest skuteczne oczyszczenie powierzchni przed malowaniem proszkowym. Wejściowe elementy zanieczyszczone są olejami przemysłowymi, opiłkami i wiórami po procesie cięcia, oraz pyłem. Należy tak dobrać technologię, aby było możliwe przeprowadzenie procesu mycia i fosforanowania w jednej kąpieli.

Zastosowane rozwiązania:
Zaproponowano technologie mycia i fosforanowania metodą zanurzeniową z wykorzystaniem mocy ultradźwięków.
Kąpiel myjąco – fosforanująca składa się z 3% roztworu preparatu myjącego Roklin P11 oraz 3% roztworu preparatu fosforanującego Ruster P02. Proces prowadzony jest w temperaturze 50
°C przez 3 minuty. Następnie elementy są płukane w wodzie demineralizowanej i suszone ogrzanym powietrzem.

Wnioski:
Połączenie preparatu myjącego z preparatem fosforanującym pozwoliło uzyskać zadowalające efekty oraz ograniczyło koszty prowadzenia procesu. Zastosowanie naszej technologii przed procesem malowania pozwoliło na zwiększenie przyczepności farb, a co za tym idzie wydłużyło właściwości wizualne i użytkowe wind.   

2. Przygotowanie podzespołów hydrauliki siłowej – obudowy, cylindry.

Opis problemu:
Wymagane jest skuteczne oczyszczenie powierzchni przed malowaniem farbami wodnymi i proszkowymi. Wejściowe elementy zanieczyszczone są olejami przemysłowymi, opiłkami i wiórami po procesie cięcia, oraz zabrudzeniami pozostałymi po spawaniu. Należy tak dobrać technologię, aby było możliwe przeprowadzenie procesu mycia i fosforanowania w jednej kąpieli myjąco fosforanującej, przy jednym płukaniu. Proces prowadzony jest w myjni natryskowej.

Zastosowane rozwiązania:
Zaproponowano technologie mycia i fosforanowania techniką natryskową ciśnienie natrysku ok 3 bar myjka przelotowa.
Kąpiel myjąco – fosforanująca składa się z 2% roztworu preparatu myjąco- fosforanującego Ruster P03. Proces prowadzi się w temperaturze 50
°C detale przebywają w strefie natrysku ok. 2 minut. Następnie elementy są płukane w wodzie wodociągowej i suszone ogrzanym powietrzem.

Wnioski:
Użycie preparatu jednoskładnikowego pozwoliło uzyskać zadowalające efekty oraz ograniczyło koszty prowadzenia procesu. Zastosowanie naszej technologii przed malowaniem pozwoliło na zwiększenie przyczepności farb wodnych w porównaniu z produktem konkurencji, a co za tym idzie poprawiło komfort nakładania farb wodnych.
Preparaty GT85 Polska, proponowane do w/w zastosowań:
 • Roklin KG12
 • Ruster 22
 • Roklin P11
 • Roklin AL
 • Ruster P02
 • Ruster P03
 • Ruster P05
 • Roklin DEFOS

Zalety preparatów chemicznych GT85 Polska:
 • Niski koszt stosowania
 • Łatwe w aplikacji
 • Nietoksyczne dla środowiska naturalnego
 • Rozpuszczalne w wodzie
 • Wysoko wydajne
 • Efektywne w użyciu
 • Niepalne
 • Nie zawierają lotnych związków organicznych, nonylofenoli, krzemianów
 • Ciecze robocze nie są klasyfikowane jako niebezpieczne
 • Preparaty jednoskładnikoweZOBACZ WSZYSTKIE PRODUKTY

Powrót