Zapytaj o produkt
Tutaj wpisz treść zapytania o produkt Zapytaj o produkt
Prześlij do mnie kopie zapasową (opcjonarnie)
Wybierz język:PL / EN Wyszukiwarka
Usuwanie nagarów z głowic samochodowych
DOBÓR TECHNOLOGII
Usuwanie trudnych zanieczyszczeń z elementów silników samochodowych (głowic).

Opis problemu:
Należy całkowicie usunąć trudne zanieczyszczenia (m.in. nagary, oleje, smary, kleje) z odlewów żeliwnych i aluminiowych głowic silników samochodowych oraz zabezpieczyć je antykorozyjnie.

Zastosowane rozwiązania:
Z uwagi na rodzaj mytych powierzchni i zabrudzeń zastosowano preparat Roklin TIP. Najpierw wykonano moczenie detali w 10% roztworze preparatu Roklin TIP w temperaturze 65ºC przez 2-12 godzin (pozostawiono na noc). Po moczeniu ręcznie usunięto grube warstwy nagarów. Następnie usunięto pozostałe zabrudzenia strumieniem wody pod ciśnieniem. (użyto myjki typu kercher ciśnienie ok. 105 bar). Proces moczenia powtórzono z głowicą, na której pozostały nagary. Następnie przeprowadzono mycie w myjce ultradźwiękowej po rozmoczeniu zanieczyszczeń w 10% roztworze Roklin TIP w temperaturze 55ºC przez 30 minut. Po myciu wypłukano głowice w kąpieli z preparatem Ruster CI do ochrony czasowej przed korozą.

Wnioski:
Elementy po myciu są wolne od zabrudzeń i odtłuszczone. Istotnym czynnikiem jest odmoczenie i zmiękczenie nagarów. Samo odrywanie nagarów zachodzi przez zastosowanie mechaniki np. natrysku lub ultradźwięków. Mycie w myjce ultradźwiękowej jest domywaniem głowic oraz pozwala na mycie wewnętrznych przestrzeni niedostępnych przez ciśnienie wody z urządzeń natryskowych. Duży blok (głowicę) umyto przy częściowym zanurzeniu. Umyto częściowo. Proces mycia nie uszkadza i nie trawi powierzchni mytych elementów. Części stalowe po umyciu i odtłuszczeniu podatne są na korozje. Dla zabezpieczenia czasowego proponujemy przeprowadzenia płukania w 1,5% wodnym roztworze preparatu do czasowej ochrony antykorozyjnej Ruster CI. W przypadku usuwania rdzy zalecany preparat to Ruster 22. Przy myciu dużych elementów o rozbudowanej powierzchni należy zwrócić uwagę na dobór myjki i prawidłowo dobrać parametry ultradźwięków, co znacząco wpływa na jakość i czas mycia. Mycie przeprowadzić przy dobrej ekspozycji na działanie ultradźwięków.

Preparaty GT85 Polska, proponowane do w/w zastosowań:
  • Roklin TIP

Zalety preparatów chemicznych GT85 Polska:
  • Niski koszt stosowania
  • Łatwe w aplikacji
  • Nietoksyczne dla środowiska naturalnego
  • Rozpuszczalne w wodzie
  • Wysoko wydajne
  • Efektywne w użyciu
  • Niepalne
  • Nie zawierają lotnych związków organicznych, nonylofenoli
  • Ciecze robocze nie są klasyfikowane jako niebezpieczneZOBACZ WSZYSTKIE PRODUKTY

Powrót