Zapytaj o produkt
Tutaj wpisz treść zapytania o produkt Zapytaj o produkt
Prześlij do mnie kopie zapasową (opcjonarnie)
Wybierz język:PL / EN Wyszukiwarka
Usuwanie tlenków miedzi
DOBÓR TECHNOLOGII
Usuwanie zanieczyszczeń z elementów wykonanych z rurek miedzianych.

Opis problemu:
Należy usunąć zanieczyszczenia w postaci tlenków miedzi i zapieczonych olejów obróbczych z procesu obróbki plastycznej z rurek miedzianych.

Zastosowane rozwiązania:
Proces mycia w warunkach laboratoryjnych przeprowadzono w myjce ultradźwiękowej pracującej przy częstotliwości 40kHz (numer katalogowy V 600-02). Trawienie prowadzono w 5% roztworze preparatu Roklin KG12 w temperaturze 50ºC przez 5 minut. Detale płukano wodą demineralizowaną, a następnie suszono strumieniem ogrzanego powietrza o temperaturze 50ºC.

Wnioski:
Rurki są czyste, pozbawione zanieczyszczeń i odtłuszczone. Oceny czystości dokonano wizualnie. Dla jej potwierdzenia na powierzchni detali zastosowano Roklin Tester. Uzyskano zwilżalność powyżej 42mN/m. Elementy miedziane można skutecznie myć w urządzeniach ultradźwiękowych. Podczas mycia należy zwrócić uwagę na prawidłowe ich ułożenie (zapobiegające pozostawaniu kąpieli w ich wnętrzu) oraz dokładne ich opłukanie. Usunięcie płynu z detalu w znaczący sposób usprawni proces suszenia.

Preparaty GT85 Polska, proponowane do w/w zastosowań:
 • Roklin KG12
 • Roklin KG15
 • Roklin ZW
 • Roklin RGM
 • Roklin LF

Zalety preparatów chemicznych GT85 Polska:
 • Niski koszt stosowania
 • Łatwe w aplikacji
 • Nietoksyczne dla środowiska naturalnego
 • Rozpuszczalne w wodzie
 • Wysoko wydajne
 • Efektywne w użyciu
 • Niepalne
 • Nie zawierają lotnych związków organicznych, nonylofenoli
 • Ciecze robocze nie są klasyfikowane jako niebezpieczneZOBACZ WSZYSTKIE PRODUKTY

Powrót