Zapytaj o produkt
Tutaj wpisz treść zapytania o produkt Zapytaj o produkt
Prześlij do mnie kopie zapasową (opcjonarnie)
Wybierz język:PL / EN Wyszukiwarka
Usuwanie tlenków żelaza
DOBÓR TECHNOLOGII
1. Usuwanie rdzy ze stali AISI304.

Opis problemu:
Należy usunąć rdzę ze stali AISI304 oraz dobrać odpowiedni preparat do zabezpieczenia przed korozją.

Zastosowane rozwiązania:
W celu usunięcia korozji należy nanieść pędzlem 20% roztwór wodny preparatu Ruster 22 i odczekać aż do momentu całkowitego usunięcia rdzy. Miejsca pokryte preparatem Ruster 22 zneutralizować za pomocą 10% roztworu preparatu Ruster CI. Pozwoli to na ochronę czasową przed korozją stali.

Wnioski:
Stal po myciu jest czysta i pozbawiona rdzy. Z uwagi na fakt, że preparaty Ruster 22 i Ruster CI są preparatami wodnymi nie należy stosować ich w temperaturach poniżej 5°C.

2. Usuwanie rdzy z stalowych konstrukcji.

Opis problemu:
Należy usunąć rdzę oraz i zanieczyszczenia z stalowej konstrukcji oraz dobrać zabezpieczenie antykorozyjne pozwalające na ochronę przez około 3 miesiące podczas transportu drogą morską.

Zastosowane rozwiązania:
Zaproponowana technologia składa się z trzech etapów. Pierwszym jest usunięcie luźnych zabrudzeń i korozji niezwiązanej z podłożem. Nastepnie na konstrukcję nanieść pędzlem lub przez natrysk preparat Ruster 52 i odczekać aż do momentu całkowitej neutralizacji rdzy i wyschnięcia powłoki ochronnej. Ostatnim etapem jest pokrycie powierzchni konstrukcji farbą kryjącą (najlepiej odporną na morskie warunki atmosferyczne) bez zmywania preparatu Ruster 52.

Wnioski:
Z uwagi na fakt, że preparat Ruster 52 jest preparatem wodnym nie należy stosować go w temperaturach poniżej 5°C (powłoka nie zwiaże się z podłożem i nie wyschnie).

Preparaty GT85 Polska, proponowane do w/w zastosowań:
 • Ruster 22
 • Ruster 52
 • Ruster CI

Zalety preparatów chemicznych GT85 Polska:
 • Niski koszt stosowania
 • Łatwe w aplikacji
 • Nietoksyczne dla środowiska naturalnego
 • Rozpuszczalne w wodzie
 • Wysoko wydajne
 • Efektywne w użyciu
 • Niepalne
 • Nie zawierają lotnych związków organicznych, nonylofenoli
 • Ciecze robocze nie są klasyfikowane jako niebezpieczneZOBACZ WSZYSTKIE PRODUKTY

Powrót