Zapytaj o produkt
Tutaj wpisz treść zapytania o produkt Zapytaj o produkt
Prześlij do mnie kopie zapasową (opcjonarnie)
Wybierz język:PL / EN Wyszukiwarka
POLITYKA JAKOŚCI

Politykę Jakości realizujemy poprzez:

  • Poznawanie i zrozumienie potrzeb naszych Klientów. Dlatego ważne są dla nas stałe kontakty z naszymi Klientami, ich życzenia i opinie.
  • Bycie częścią sukcesu naszych Klientów. Dlatego stale wzbogacamy naszą ofertę.          
  • Budowanie zaufania naszych Klientów do naszej organizacji. Dlatego wypełniamy zobowiązania, które podejmujemy.
  • Gotowość w każdej chwili do skutecznego pomagania naszym Klientom. Dlatego stale doskonalimy siebie i organizację naszej firmy oraz dbamy o dobrą współpracę z naszymi Partnerami.
  • Systematyczną poprawę działań środowiskowych i zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko. Dlatego staramy się racjonalnie wykorzystywać zasoby energii, paliw wiedzy i techniki.
  • Proekologiczną gospodarkę odpadami. Zapewniamy odpowiednie segregowanie odpadów i przekazywanie do powtórnego wykorzystania lub utylizacji zgodnie z wymogami przepisów prawa ochrony środowiska.
  • Wytwarzanie i użytkowanie wyrobów z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska. Już na etapie projektowania wyrobów bierzemy pod uwagę bezpieczeństwo w zakresie ochrony środowiska i człowieka.

Deklarujemy zaangażowanie w rozwój systemu zarządzania firmą w ścisłym związku z rozwojem i działaniem Systemu Jakości opartego o wymagania norm PN-EN ISO 9001:2008 i PN-EN ISO 14001:2009. Zapewniam, że Polityka Jakości i Zarządzania Środowiskowego jest znana, wdrożona i w pełni popierana przez personel naszego przedsiębiorstwa, podana do publicznej wiadomości  i przekazywana wszystkim dostawcom i podwykonawcom.
Polityka Jakości i Zarządzania Środowiskowego jest utrzymywana poprzez stosowanie okresowej oceny skuteczności i efektywności całego Zintegrowanego Systemu Zarządzania, a przede wszystkim rozumienie celów jakościowych przez każdego pracownika firmy i ciągłą pracę nad udoskonalaniem siebie i metod swojej pracy oraz całego systemu ZSZ.

Pracownicy GT85 Polska Sp. z o.o.
Powrót